Totemi

Reklamni totemi su najmoćniji vid vizuelnog predsavljanja Vašeg brenda. Mogu biti izrađeni u najrazličitijim oblicima i dimenzijama i kombinovani sa svim vrstama svetlećih elemenata.

Predstavljaju korporativni prestiž brenda i uglavnom se montiraju kako bi direktno upućivali na lokaciju prodajnog ili poslovnog objekta firme.